ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนรวมพลัง เตรียมแปลงปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหาร

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน นำหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เตรียมแปลงสำหรับปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันและในครัวเรือน เป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและความสามัคคีในหน่วยงาน ณ สวนเกษตรปลอดภัย บริเวณด้านหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน