ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล .

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-11.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางจงกล เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โดยรับชมการถ่ายทอดสดของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมือง ที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐทั้งฝ่ายประจำและฝาายการเมือง ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาคม ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน