ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประดับพลับพลาที่ประทับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดตกแต่งพลับพลาที่ประทับด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ในการเสด็จทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ในพระราชูปถัมภ์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีกำหนดเสด็จพระราชดำเนิน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564