ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมโครงการขับเคลื่อนการสมัครรางวัลเลิศรัฐและการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 จังหวัดลำพูน

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า รักษาราชแทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมโครงการขับเคลื่อนการสมัครรางวัลเลิศรัฐและการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 จังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวเปิดการประชุม และมีวิทยากรให้ความรู้ข้อแนะนำแนวทางการดำเนินการ โดย นายสมชาติ กองนภาสันติกุล เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน