ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนหนุนร่วม Workshop การสมัครรางวัลเลิศรัฐและจังหวัดลำพูน 4.0 ปี 2565

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการสมัครรางวัลเลิศรัฐและการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 จังหวัดลำพูน โดยมีอาจารย์สมชาติ กองนภาสันติกุล เป็นผู้บรรยายและนำworkshop ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน