ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08:30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการแบบนิติบุคคล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจาก 8 อำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมกว่า 50 คน โดยมีวิทยากรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การจดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลแพ่งและพาณิชย์, เตรียมความพร้อมและวางแนวทางในการพัฒนาระบบบัญชีและภาษีของวิสาหกิจชุมชน เพื่อรองรับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล, การทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนเพื่อแสดงต่อสรรพากรและการนำไปใช้ประโยชน์ของวิสาหกิจชุมชน จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน, การลดหย่อนและเสียภาษีวิสาหกิจชุมชนจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน และข้อดี ข้อเสีย ของการเป็นนิติบุคคลในเชิงวิสาหกิจชุมชน จากประธานวิสาหกิจชุมชนเห็ดหลินจือบ้านหนองบัว อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

Leave a Reply