ข่าวทั่วไป

กษจ.ลำพูนนำคณะข้าราชการ เคารพศพ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 16.40 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เคารพศพคุณพ่อทรวง หุ้นมหัทธนกุล อายุ 97 ปี เสียชีวิตด้วยโรคชรา บิดาคุณอัญเชิญ วงศ์มณีรุ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน ณ ศาลาศรีจำปา วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน กำหนดพระราชทานดินฝังศพ ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 ณ สุสานจีน วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Leave a Reply