ข่าวประชาสัมพันธ์

ตลาดเกษตรกรลำพูนคึกคัก เกษตรดันประชาสัมพันธ์กิจกรรม Wow ที่นี่ @เกษตรลำพูน

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ทีมงานถ่ายทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน บันทึกเทป รายการ Wow ที่นี่@เกษตรลำพูน Ep.3 100 บาท ที่กาดเกษตรลำพูน โดยมีนางเบ็ญจรัตน์ ปิยะมัยคงเดช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และทีมงานฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมดำเนินรายการ ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดลำพูน หน้าศาลาประชาคมจังหวัดลำพูน