ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน นำคณะข้าราชการ พัฒนาสำนักงาน เนื่องจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ บริเวณอาคารสำนักงาน

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง พัฒนาสำนักงาน ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ ในสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อขจัดปัญหา และหลีกเลี่ยง ภัยจากเชื้อไวรัส Covid – 19 และสร้างความตระหนักให้กับ เจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ระมัดระวัง และป้องกัน การติดเชื้อ และแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส Covid – 19 ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ล้างมือด้วยสบู่ และเจลล้างมือทุกครั้งที่มือสัมผัสหรือจับสิ่งของที่ทุกคนจับต้อง

Leave a Reply