ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณ ปี 2566

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดการประชุมสัมมนามอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านการประชุมทางไกล Video Conference จากศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กล่าวเปิดงานการประชุมสัมมนาฯ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังห​วัดลำพูน เป็นประธานในการรับฟังการประชุมสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน