ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูนติดตามงานสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.45 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง โดยนายสุธน ปืนแก้ว เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่งให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ การวางแผนและปฏิบัติในสำนักงานกรณีการระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 209 หรือ โควิด 19 มีการจัดเตรียมสถานที่สำนักงาน การตั้งจุดล้างมือ วางผังการเดินเข้าออกของเกษตรกร เป็นต้น

Leave a Reply