ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน นัดประชุมทีมฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานภายในฝ่าย การมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในฝ่ายบริหารทั่วไป การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ การของบลงทุนประจำปี 2565 ณ ห้องปฏิบัติงานเกษตรจังหวัดลำพูน