ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนเชิญแอ่วกาดเกษตร

วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางจงกล เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดลำพูน ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิกตลาดเกษตรกรที่นำผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปมาจำหน่ายให้ผู้บริโภค ภายใต้การผลิตพืชปลอดภัยตามสโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย” โดยพบปะพูดคุยกับสมาชิกตลาดเพื่อนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาพัฒนาตลาดเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น และมอบเจลแอลกอฮอล์แก่สมาชิกตลาด พร้อมให้กำลังใจเพื่อให้ผ่านวิกฤตสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ต่อไป