ข่าวประชาสัมพันธ์

YSF ลำพูน โชว์เชื่อมโยง ต่อยอด พัฒนางาน ออกสื่อ Thai PBS

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสุธน ปืนแก้ว เกษตรอำเภอบ้านโฮ่งและเจ้าหน้าที่งาน YSF สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมถ่ายทำรายการ ทุกทิศทั่วไทย ออกอากาศโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอส Thai PBS ณ ฮิมดอยต๊อกฟาร์ม ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีเครือข่าย Young Smart Farmer : YSF ลำพูน นำเสนอช้อมูล การเชื่อมโยงงานด้านการเกษตร มีการนำเศษเปลือกข้าวโพดมาหมักเป็นวัสดุทำก้อนเชื้อเพาะเห็ด นำก้อนเชื้อเพาะเห็ดมาทำปุ๋ยอินทรีย์ใส่ในไร่ข้าวโพด สวนลำไย แปลงพืชผัก รวมถึงนำผลผลิตของเครือข่าย YSF ลำพูน มาใช้ต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หลากหลาย เป็นการสร้างโอกาสในการผลิต การลดต้นทุน และความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเกษตรและเครือข่ายร่วมกัน

Leave a Reply