ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการผลไม้ภาคเหนือ ที่ปรึกษารมว.เกษตรฯเป็นประธาน

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวพัชรี ธิคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดเวทีการจัดทำแผนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยมีการบูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ซึ่งจังหวัดลำพูนคัดเลือกหมู่บ้านนำร่องโครงการฯ ได้แก่ บ้านล้อง หมู่ 9 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนโครงการนำร่องผ่านอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านต้นแบบนายสมาน พรมปัน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการแปลงใหญ่และสมาชิกแปลงใหญ่ลำไยตำบลบ้านโฮ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมจัดทำแผนฯ จำนวน 30 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านล้อง ตำบลบ้านโฮ่ง อำบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน