ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนพบปะทีมเกษตรป่าซางและดูงานในเขตพื้นที่อำเภอป่าซาง

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ออกพื้นที่พบปะทีมงานเกษตรอำเภอป่าซาง มีนางกฤษณา กันทะวังส์ เกษตรอำเภอป่าซางและทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูลการเกษตรในพื้นที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง