ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนติดตามงาน วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่งและเยี่ยมพบปะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ติดตามงาน วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน มีนางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่งและทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่งร่วมติดตามคณะ มีประธานกลุ่มฯและสมาชิก ให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงาน