ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมตรวจประเมินผลงานกำนันตำบลป่าสัก นักส่งเสริม สร้างสรรค์ สร้างสามัคคี

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2565 ณ ที่ทำการกำนันตำบลป่าสัก หมู่ 3 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตรวจประเมินผลงานของนายสุชาติ พิงคะสัน กำนันตำบลป่าสัก โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานการตรวจประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานฯ ลงพื้นที่ มีนายอำเภอเมืองลำพูน เกษตรอำเภอเมืองลำพูน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูล