ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมตรวจประเมินผลงานผู้ใหญ่บ้าน บ้านชัยสถาน ผู้ใหญ่บ้านสร้างสุข

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2565 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านชัยสถาน หมู่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตรวจประเมินผลงานของนายสุทัศน์ ศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงค์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการตรวจประเมินฯ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดลำพูนและคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานฯ มีนายอำเภอเมืองลำพูน เกษตรอำเภอเมืองลำพูน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูล