ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมการประชุมการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องทำงานกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จากกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนงานการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565