ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมวันเกษตรของดีตำบลศรีบัวบาน

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง ร่วมเปิดงาน “วันเกษตร และของดีตำบลศรีบัวบาน” ครั้งที่ 8 โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดงาน ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานเทศบาลตำบลศรีบัวบาน