ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิด “มหกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีเมืองหละปูน”

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 17.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีเมืองหละปูน” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ศูนย์ OTOP ตำบลเวียงยอง) อำเภอเมืองลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด