ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน นำทีม ร่วมทำรั้วแปลงลำไยเตรียมเป็นแปลงอนุรักษ์พันธุ์

เกษตรจังหวัดลำพูน นายวิชัย ตู้แก้ว นำทีมเกษตรลำพูนและศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 โดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ร่วมทำรั้วแปลงลำไยด้านหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และปรับทัศนียภาพ พร้อมเป็นแปลงเรียนรู้อนุรักษ์พันธุ์ลำไย