ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2565 จังหวัดลำพูน

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลประจำปี 2565 จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมมหัตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ มีคณะกรรมการพิจารณาฯระดับจังหวัดเข้าร่วมการประชุม หลังจากการลงพื้นที่ตรวจประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว