ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ประชุมมาตรการ COVID-19และตลาดออนไลน์

วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัด ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เรื่องมาตราการของกรมส่งเสริมการเกษตรการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ผลการประกวดเกษตรกรดีเด่นอาชีพทำสวน และการเตรียมการประกวดสำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอและเกษตรตำบล การประกวดฝ่ายสนับสนุน และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการส่งเสริมตลาดเกษตรออนไลน์ ณห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Leave a Reply