ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนติดตามการเตรียมสถานที่การจัดงานรณรงค์ลดการเผา ปี 65 🔥❌🚫

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามการเตรียมสถานที่การจัดงานรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตร ภาคเหนือ ปี 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 26 มกราคม 2565