ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน พบปะเกษตรกรในการจัดอบรมโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ตำบลบ้านธิ

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มาพบปะเกษตรกร ในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรโดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ โดยมี YSF จากแวนนาริน เป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านธิ ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีดอนชัย หมู่ 8 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน