ข่าวประชาสัมพันธ์

พ่อเมืองลำพูน ต้อนรับและหารือราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน นำผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตที่ 15 นายชาตรี บุญนาค เข้าพบและหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ โครงการตามแผนตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดลำพูน