ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจัดใหญ่ งานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ภาคเหนือ ปี 2565

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ภาคเหนือ ปี 2565 โดยมีนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีการจัดจุดกิจกรรมสาธิตและนิทรรศการจากหน่วยงานให้แก่เกษตรกรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมนี้มีเวทีเสวนา เรื่อง การบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาการเผา มีเกษตรกร ผู้นำชุมชน สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนได้ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า มีเกษตรกร ผู้นำชุมชน สนใจเข้าร่วมเรียนรู้เป็นจำนวนมาก