ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงาน Young Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับและติดตาม นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนงานตามความเชื่อมโยงของนโยบายสำคัญกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ชมกิจกรรมของเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ การเพิ่มมูลค่าไม้กระแส และการปลูกพืชไม้กระแสให้เป็นเชิงพาณิชย์ ณ เดลิเซีย การ์เด้นท์ เลขที่ 215 หมู่ 12 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และชมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรในยุคโควิด การปลูกกุหลาบและกระบวนการชงกุหลาบ การแปรรูปอาหาร (พิซซ่าเต่าถ่าน) ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนทาปันรักษ์ เลขที่ 80/1 หมู่ 9 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน