ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ส่งเสริมเกษตรกร จำหน่ายสินค้าออนไลน์

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม คณะทำงานโครงการส่งเสริมตลาดเกษตรออนไลน์ลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมี ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ปละสาสนเทศ เลขานุการคณะทำงาน โดยเปิดให้มีการรับสมัคร และในวันนี้มีการพิจารณาสินค้าเกษตรของจังหวัดลำพูนที่จะเข้าสู้ระบบออนไลน์ มีเกษตรกรสมัครและนำเสนอสินค้าเกษตรออนไลน์ จำนวน 37 ราย 8 หมวดหมู่สินค้า ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะทำงานฯ จำนวน 5 หมวดหมู่สินค้า 15 ราย 12 ชนิดสินค้า ซึ่งจะได้นำข้อมูลสู่ระบบ เพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้บริโภคทราบแหล่งจัดซื้อสินค้า/ผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพ

Leave a Reply