ข่าวประชาสัมพันธ์

เฝ้าระวังสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชผักและผลไม้

วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายสุนทร ตะนาวศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ นายทศพล ไม้แสนช่างนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายกิติศักดิ์ วงศ์สิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สุ่มตรวจพืชผักผลไม้ในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชผักและผลไม้ ณ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน