ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ออกติดตามตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่การเกษตร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนและสำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง ร่วมกันออกติดตามตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่การเกษตร พร้อมให้คำแนะนำ ป้องปรามเกษตรกร ห้ามเผาในพื้นที่การเกษตร จำนวน 15 จุด