ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดลำพูน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน โดยมีนางยอดขวัญ วิภากิจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม มีการชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 และพิจารณาแผนการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3