ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ ร่วมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ และบำรุงดูแลต้นมะม่วง ลำไย ที่ปลูกบริเวณโดยรอบพื้นที่ศูนย์ราชการฯ โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี