ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้งโพรง) ให้แก่กลุ่มเกษตรกรตำบลต้นธง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้งโพรง) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีนายดำรงศิลป์ เมืองชื่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโพรง (โก๋น) บ้านช่างเพี้ยน เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องเทคนิคการเลี้ยงผึ้งโพรง และชันโรงในสวนลำไย แก่กลุ่มเกษตรกรตำบลต้นธง จำนวน 20 ราย