ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส. จังหวัดร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร จังหวัดลำพูน