ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายกองเอกวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ