ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามและแนะนำการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถวสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมาย นายไพศาล ใจเหิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวสุดาพร ชัยฉกรรจ์ เจ้าพนักงานธุรการ ติดตามและแนะนำการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถวสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา รับฟังข้อเสนอแนะและให้ข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน