ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน… ร่วมใจดูแลรักษาแปลงไม้ผลอัตลักษณ์จังหวัดลำพูน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการดูแลรักษาแปลงไม้ผลอัตลักษณ์จังหวัดลำพูน โดยมีการใส่ปุ๋ยคอก คลุมโคนต้น รดน้ำ และปลูกซ่อม เพื่อให้ไม้ผลมีการเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนดำเนินปลูกและดูแลรักษา ณ แปลงบริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังใหม่ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน