ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ เกษตรกร บุคคล ทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร ที่มีผลงานดีเด่น ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ตลอดจนเป็นการ ให้ความสำคัญ และสร้างขวัญ กำลังใจให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้ง 7 ประเภท ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน มีคณะกรรมการคัดเลือกฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม