ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการร่วมบูรณาการพัฒนาภาคเกษตร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการร่วมบูรณาการพัฒนาภาคเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรและเป็นการร่วมบูรณาการพัฒนาภาคเกษตร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมี นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 3 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน