ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูนนำคณะข้าราชการ ร่วมเคารพธงชาติและสวดมนต์เริ่มต้นของการทำงาน

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เข้าแถวยืนเคารพธงชาติหน้าเสาธง หน้าอาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และสวดมนต์ แผ่เมตตา แสดงความเป็นข้าราชการที่ดี ยึดมั่นในชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตย์ และให้โอวาท สร้างกำลังใจก่อนปฏิบัติงาน เริ่มต้นสัปดาห์

Leave a Reply