ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯและทีมงาน ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามและเร่งรัดโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (CAT Conference) ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Leave a Reply