ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนพิจารณาตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนส

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปี 2563 งวดที่ 1 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Leave a Reply