ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ชี้แจง “แนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ในสถานการณ์ COVID – 19

วันจันทร์ที่ 27 เวลา 15.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงข่าว # ศูนย์ข่าวโควิด 19 ลำพูน ประจำวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดลำพูน โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เกษตรจังหวัดลำพูน ชี้แจงในประเด็น “แนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ในสถานการณ์ COVID – 19” เกษตรกรสามารถมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และ ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทั้งเกษตรกรรายเก่า และเกษตรกรรายใหม่ รายละเอียดสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ

Leave a Reply