ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “ล้านนาวิถี ของดีเมืองหริภุญชัย”🍄🍄🍄

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “ล้านนาวิถี ของดีเมืองหริภุญชัย” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานฯ