ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร บ้านนากลาง ตำบลลี้

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาบนพื้นที่ราบสูงอย่างยั่งยืน (มะขามเปรี้ยวยักษ์) ณ บ้านนากลาง และผายอง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เกษตรกรเป้าหมาย 20ราย สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ จำนวน 60 ไร่