ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดศึกษาดูงานตามประเด็นการจัดเวที โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้งโพรง)

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน จัดศึกษาดูงานตามประเด็นการจัดเวที โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้งโพรง) ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโพรง (โก๋น) บ้านช่างเพี้ยน ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพงให้การต้อนรับ กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเกษตรกร ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 20 ราย