ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ลงพื้นที่ดูงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนักวิชาการผู้เกี้ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ดูงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของนายชาตรี บุนนาค (ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 15) ณ แปลงเกษตรกร 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ (นายอิศรางกูร หมื่นพรมอินทร์) ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกรร่วมให้ข้อมูลการดำเนินการ โดยมีเกษตรอำเภอแม่ทา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา ร่วมต้อนรับในครั้งนี้